Scroll Top

Hasar İşlemleri

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

  • Sağlık Tazminatı 
  • Seyahat Sağlık Tazminatı 
  • Kasko Hasar Tazminatı 
  • Trafik Hasar Tazminatı 
  • Ev Hasarı Tazminatı 
  • İşyeri Hasar Tazminatı 
  • Ferdi Kaza Hasar Tazminatı 
  • Hasar İhbarı ve Tazminat Görüntüleme